0

สัญลักษณ์การดูแลเสื้อผ้า Laundry Symbol


2020-03-25 13:50:23

เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่คะว่า ป้ายสัญลักษณ์ที่ติดมากับเสื้อผ้ามีความหมายว่าอย่างไร วันนี้เรามีเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับสัญลักษณ์การดูแลรักษาเสื้อผ้ามาฝากกัน หากเราปฏิบัติตามวิธีที่ผู้ผลิตเสื้อผ้าให้มา เสื้อผ้าตัวโปรดก็จะอยู่กับเราได้ยาวนานขึ้น

สัญลักษณ์ในตารางด้านล่าง เป็นเพียงสัญลักษณ์พื้นฐานเท่านั้น คือการซัก การฟอกขาว การปั่น/อบแห้ง การตาก การรีด และการซักแห้ง

Cr: http://www.somite.co.th/faq/carelabel/


ดูแล, เสื้อผ้า, ป้าย, สัญลักษณ์, ซัก, ฟอกขาว, ปั่นแห้ง, อบแห้ง, ตาก, รีด, ซักแห้ง, laundry, symbol, care, label, washing, dry-cleaningironing


บริษัท มามิ แอนด์ ซิส จำกัด

181/292  ถนนกาญจนาภิเษก 

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร 10250


Copyright ® 2019 MAMIcover.com