0

สัญลักษณ์การตากผ้า

สัญลักษณ์การตากผ้า


2020-05-29 20:39:31

นอกจากการซัก การอบแล้ว สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงในการดูแลเสื้อผ้าอีกเรื่อง นั่นคือการตากผ้าให้ถูกวิธี เพราะการตากผ้าที่ถูกวิธีจะช่วยให้โครงสร้างของเสื้อผ้ายังคงรูปทรงสวยงาม ใช้งานได้อีกยาวนาน ซึ่งใน Label care จะมีวิธีการแนะนำการตากผ้าไว้ดังนี้


ตากในที่ร่ม


ตากด้วยการแขวน


ตากในแนวราบ


ตากด้วยการแขวน ให้น้ำหยดจนแห้ง