0

เครื่องซักผ้าโดนฝนสาด มีความเสี่ยงที่ไฟฟ้าลัดวงจรได้

เครื่องซักผ้าโดนฝนสาด มีความเสี่ยงที่ไฟฟ้าลัดวงจรได้


2020-04-14 22:59:49

รู้หรือไม่ !

เครื่องซักผ้าโดนฝนสาด มีความเสี่ยงที่ไฟฟ้าลัดวงจรได้ ในกรณีที่ชิ้นส่วนหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งมีความเสียหายอยู่แล้ว และถูกฝนสาด ดังนั้น เราจึงควรรักษาเครื่องซักผ้าให้มีสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ