0

เครื่องซักผ้าโดนแดดส่อง อาจทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานและอายุการใช้งานลดลง

เครื่องซักผ้าโดนแดดส่อง อาจทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานและอายุการใช้งานลดลง


2020-04-14 22:57:04

รู้หรือไม่ !

เครื่องซักผ้าโดนแดดส่อง อาจทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานและอายุการใช้งานลดลง และหากเป็นตัวเครื่องสีขาวหรือสีอ่อน เครื่องซักผ้าอาจซีดเร็วหรือเหลืองหมองได้ วัสดุที่ใช้ประกอบเครื่องซักผ้า จะแตกกรอบง่ายอายุการใช้งานจะสั้นลง